web analytics
  • VĂN

    Trâu Trắng, Trâu Đen

    Má tôi kể lại rằng hồi đó, ba tôi ở rể đến ba năm, nhưng vừa tròn một năm thì ông bà ngoại cho ra riêng. Nói là ra riêng, chứ thật ra là ba má tôi vẫn còn ăn…