web analytics
THƠ

Nhớ

Một năm biệt xứ nữa trôi qua
Dạ lại bâng khuâng nghĩ đến nhà
Nhớ phố tết vun tràn bánh-mứt
Nhớ công viên rực rỡ đèn-hoa
Nhớ người quyến thuộc còn ly tán
Nhớ bạn thâm tình vẫn cách xa
Ước sớm đến ngày về chốn cũ
Đoàn viên, rong ruổi ngắm sơn hà

Nhất Hùng