web analytics
SINH HOẠT

Thiệp Chúc Giáng Sinh và Tân Niên

 

Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại
Kính Chúc Quý Đồng Hương, Quý Văn Nghệ Sĩ
Quý Hội Viên Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại Cùng Gia Đình
Một Mùa Giáng Sinh Tràn Đầy Hạnh Phúc
Và Một Năm Mới Vạn Sự Như Ý

Cố Vấn: Nhà Văn Nguyễn Thiếu Nhẫn (Sáng Lập Viên)
Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu: Ông Phạm Ngọc Cửu (Sáng Lập Viên)
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát: Nhà Văn Tôn Nữ Hoàng Hoa (Sáng Lập Viên)
Và Ban Chấp Hành:
Nhà Thơ Nhất Hùng: Chủ Tịch BCH Hội VNS VNCH Hải Ngoại
Thầy Giác Minh (Nhà Văn-Nhà Thơ-Họa Sĩ): Đệ Nhất PCT Nội Vụ
Luật Sư Anh Đào: Đệ Nhị PCT Ngoại Vụ
Nhà Văn-Nhà Thơ Tạo Ân: Tổng Thư Ký
Nhà Thơ-Giáo Sư Lãm Thúy: Tổng Thủ Qũy

TM Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại
Nhất Hùng