web analytics
 • THƠ

  RỪNG CHIỀU

  Để nhớ một chiều trên cao nguyên Lang Biang Chiều xuống núi đồi cây đổ bóng Rừng xưa trăng ngủ dáng mong chờ Đường xưa đâu lối về thôn cũ Thắm lạnh lòng đơn một bóng mờ Bên suối năm…

 • THƠ

  NỐT NHẠC ĐỂ YÊN TRONG TIM

  Kính tặng Nhạc sĩ Niên trưởng LMST Vĩnh viễn duy trì nốt nhạc yêu Để yên trong tim người nghệ sĩ Sáu mươi năm anh không ngừng nghỉ Viết nhạc và đàn lên ngân vang Đời muôn vàn cung bậc…

 • THƠ

  BÀI NHẠC MÃI ĐI TÌM

  Thân tặng VH Nguyễn Hà Ba mươi năm anh đã cất công tìm, Một giọng ca liêu trai*, một bài hát cũ. Anh để lòng mong ngày đoàn tụ, Mặc dòng đời tuông chảy trôi mau. Giọng hát xưa sâu…

 • 30 THÁNG 4,  THƠ

  Viết Tặng Người Tù Cải Tạo

  Mạt thời hảo hản phải đường cùng Như hổ sa cơ hết vẫy vùng Núi thẳm căm hờn thân khổ nhục Rừng sâu uất hận phận lao lung Dù bao nghiệt ngã, càng kiên định Dẫu mấy đắng cay vẫn…

 • THƠ

  Biệt Cố Hương

  Thù trả chưa xong đã bạc đầu Chiến bào tơi tả biết về đâu? Trời gầm, sấm động non còn hận Gió hú, mưa than nước mãi sầu Nấc tiếng Chim quyên ca biệt quốc Đau lòng người Việt nhỏ…

 • THƠ

  Hoài Niệm 30 Tháng Tư

  Hoài Niệm 30 Tháng Tư Bỗng lệnh lui binh giữa tuyến đầu, Cao nguyên bỏ ngõ bởi vì đâu? Ngần cân mệnh nước treo trên tóc, Muôn vạn sinh linh ngút thảm sầu. Quốc lộ xuôi nam loang máu hận,…