web analytics
  • DU LỊCH

    PARIS ĐẸP LẮM

    PARIS ĐẸP LẮM – Tản Mạn – Nhất Hùng Chúng tôi đến phi trường Charles De Gaulle Pháp vào một buổi sáng đầu tháng 9, trời se se lạnh, Paris đang vào thu, đã có nhiều lá rụng bên đàng…