web analytics
THƠ

Mẹ Chờ Bên Bếp Lửa

Bao lâu rồi mẹ còn đây cô quạnh,
Giữa thôn làng xa khuất tháng năm qua.
Ngày nắng hạ đến chiều đông mưa lạnh
Lủi thủi một mình mẹ nhớ về xa.

Mùa xuân đó mẹ chờ bên bếp lửa
Nồi bánh chưng dành đón con xa quê.
Thời chinh chiến mãi núi rừng gian khổ
Con ra đi tan binh lửa con về.

Rồi mẹ đợi, đợi hoài sau trận chiến,
Phố tan hoang nhà trống vườn điêu tàn.
Con trai mẹ ngã xuống ngày binh biến
Con không về, đau đất mẹ lầm than.

Chốn rừng xanh hay trên triền suối vắng
Trận sau cùng con gục ngã nơi đâu?
Thân xác con tan trong lòng đất Việt,
Trời Việt Nam câm lặng nỗi thương sầu!

Ngày tháng trải dài trên thân cô độc,
Rồi sẽ gặp con cuối nẻo đường trần.
Con thay mẹ dâng đời cho Tổ quốc
Máu con chan hoà trên đất Tổ nghìn năm!

Lây lất sống từ khi con xa khuất
Non nước điêu tàn, sông cạn đồng khô.
Bọn mãi quốc đâu biết gì đớn nhục
Ác với dân lành, hèn hạ vong nô.

Con còn đâu để mẹ già trông ngóng,
Đất nước mình vẫn thống khổ nơi nơi.
Bao tháng năm mẹ một mình, một bóng.
Khóc quê nhà, và khóc lá xanh rơi!

UYÊN THUÝ LÂM