web analytics
THƠ

Vương Thúy Kiều

Một lần gặp gỡ một đời vương
Bỉ sắc tư phong lắm đoạn trường
Dòng tiểu khê sầu khơi mệnh bạc
Tiếng hồ cầm khóc vận thê lương
Nhẹ tình đành đoạn lòng trăm mối
Nặng hiếu nỡ vùi thân tứ phương
Sông nước Tiền Đường trôi khổ nạn
Ba trăm năm cũ ngậm ngùi thương.

Uyên Thúy Lâm