web analytics
THƠ

NHÂN-LỄ-NGHĨA-TRÍ-TÍN

NHÂN trồng giống tốt trái sai cành,
NHÂN giúp nước nhà rạng sử xanh.
NHÂN đức thảo ngay lo phụng dưỡng,
NHÂN tâm hiếu đạo được duyên lành.
NHÂN yêu vạn vật cùng sinh sống,
NHÂN quý muôn loài lẫn chúng sanh.
NHÂN loại thương yêu và giúp đỡ,
NHÂN đời kính trọng được nên danh.

LỄ chẳng thị phi tập tánh lành,
LỄ nghi phải học tuổi còn xanh.
LỄ ngôn cẩn trọng từng lời nói,
LỄ ngữ giữ cho mọi tiếng lành.
LỄ kính người trên đời trọng quý,
LỄ nhường kẻ dưới đạo cao thanh.
LỄ gìn khuôn phép an gia cảnh,
LỄ giữ trọn ngay sẽ thuận thành.

NGHĨA phải làm tròn chẳng vấn vương,
NGHĨA nhân luôn giữ chớ xem thường.
NGHĨA đời xử thế cho trong sáng.
NGHĨA đạo đối nhơn tránh tổn thương.
NGHĨA cử siêng lo điều phước thiện,
NGHĨA làm giúp đỡ mối tai ương.
NGHĨA ân chơn chánh lành tâm tánh,
NGHĨA khí thanh cao mới đúng đường.

TRÍ khai mở rộng đáng hiền nhân,
TRÍ sáng tâm an mới thiết cần.
TRÍ huệ triển khai nguồn kệ Phật,
TRÍ thông mở rộng cội kinh Tăng.
TRÍ đưa người tỉnh về bờ giác,
TRÍ giúp kẻ mê đến ngộ chân.
TRÍ độ hiền lành xa lánh dữ,
TRÍ đem nguồn sáng tới non Tần.

TÍN ngưỡng trời cao rất nhiệm mầu,
TÍN hành đạo lý quá thâm sâu.
TÍN bồi ân nghĩa lo tu tỉnh,
TÍN dưỡng đức nhân tránh khổ sầu.
TÍN nguyện phụng hành rời bản ngã,
TÍN cầu y giữ khỏi lo âu.
TÍN hòa ý đạo nguồn minh triết,
TÍN TRÍ NGHĨA NHÂN LỄ đứng đầu.

Nhất Lĩnh(11-05-2018)