web analytics
THƠ

Ngày Tang Yên Báy

TƯỞNG NIỆM 89 NĂM NGÀY ANH HÙNG YÊU NƯỚC NGUYỄN THÁI HỌC BỊ THỰC DÂN PHÁP XỬ TỬ 17-06-1930  17-06-2019

Vị anh hùng dân tộc yêu nước thời đại, Nguyễn Thái Học đã hy sinh vì nghiệp lớn khi mới có 28 tuổi và hôm nay là ngày giỗ thứ 89 của ông.  Chúng tôi xin đăng lời dẫn cùng hai bài thơ từ nhà thơ Uyên Thúy Lâm ở Boston để kính anh linh của ông và thê tử là Cô Giang cũng đã tuẫn tiết theo chồng.

Lời dẫn của nhà thơ Uyên Thúy Lâm:

* Anh hùng Nguyễn Thái Học sinh ngày 1 tháng 12 năm 1902 (Nhâm Dần  )tại làng Thổ Tang, tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên. Nay là Thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc.
Cuộc khởi nghĩa chống xâm lược Pháp thất bại, Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 Đồng chí bị xử tử ngày 17. 6. 1930 tại Yên Bái. Mười ba vị Anh hùng đã đem thân mệnh và tuổi thanh xuân quý báu của đời mình ra đền nghĩa lớn cho Quê hương Việt Nam

** Ngày hôm sau Cô Giang mua vuông vải trắng để tang chồng. Cô đáp tàu về làng Thổ Tang lạy tạ cha mẹ chồng ( Ông Nguyễn văn Hách và Bà Nguyễn thị Quỳnh ). Từ biệt mọi người Cô Giang đến Xóm Mới, xã Đông Vệ cách làng Thổ Tang không xa, giáp quốc lộ số 2. Tại đây đề tròn nghĩa với người đã khuất, Cô Giang đã tự sát bằng khẩu súng lục mà Nguyễn Thái Học đã tặng Cô ở đền Vua Hùng năm nào…
* Nguyễn Thái Học hô vang ” Việt Nam Vạn Tuế” trước khi bị hành quyết.
** Do câu ” Không thành công thì thành nhân”. 

Bài 1       NGÀY TANG YÊN BÁI

Nghẹn ngào tiếng nấc tiễn đưa chàng
Tình nước, tình nhà vai nặng mang.
Yên Bái trời sầu dâng núi cả
Thổ Tang* đất thảm ngút mây ngàn.
Tình riêng đứt đoạn trên dương thế
Nghĩa lớn hẹn nhau dưới suối vàng.
“Vạn Tuế Việt Nam” *hồn bất khuất
“Thành nhân” ** sử Việt khắc tên chàng.

              UYÊN THÚY LÂM

Bài 2

        KHÓC CÔ GIANG

Đền Hùng nên nghĩa thiếp theo chàng
Đồng chí đồng tâm trách nhiệm mang.
Yên Bái* đầu rơi đen vận nước
Võng La tang phủ trắng mây ngàn!
Chàng về âm phủ chiêu binh tướng
Thiếp biệt dương gian trọn đá vàng**.
Chung bóng đời nay không vẹn nữa
Nghìn sau duyên kiếp mãi bên chàng.

               THIÊN DUYÊN