web analytics
THƠ

Cô Lái Đò

Hằng ngày cô lái ở ven sông
Thả chiếc thuyền nan đến cuối dòng.
Đưa chị làng xa phiên chợ nhóm
Đón em trò nhỏ lớp trường mong.
Nhặt khoan đẩy nhịp chèo khua nước
Trầm bổng hò vui má ửng hồng.
Từ dạo bỏ thuyền sang bến khác
Để buồn bao khách ngóng đò trông.
 
UYÊN THUÝ LÂM