web analytics
THƠ,  XƯỚNG HỌA

Chúc Mừng Website HVNSVNCH

CHÚC MỪNG WEBSITE HVNSVNCH

BÀI XƯỚNG:

Văn nghệ sĩ ta có website,
Trình bày tác phẩm các anh tài.
Thơ tuôn tựa gió tràn muôn hướng,
Phú rộ như hoa nở mãn khai.
Huynh nớ cầm kỳ nào kém bạn,
Tỷ ni thi họa có thua ai.
Động viên gìn giữ ngôn phong Việt,
Và chớ quên hăng hái gửi bài.

Nhất Hùng.
_________________

BÀI HỌA 1 :
MỪNG WEBSITE HỘI VNS.VNCH

Nay văn nghệ sĩ có website,
Nơi các thi nhân dịp trổ tài.
Thơ phú tuôn tràn như gió loạn,
Ảnh tranh phổ biến tựa hoa khai.
Trang nhà phô diễn đâu thua bạn,
Chữ nghĩa cầu kỳ chả kém ai.
Đóng góp vun bồi văn hóa Việt,
Đệ huynh hãy nhớ gửi thêm bài.

Song Quang.
_________________

BÀI HỌA 2
CHÚC MỪNG WEBSITE HỘI VĂN NGHỆ SĨ

Nghệ sĩ, Hội Văn mở Website,
Để cho thi hữu được ra tài.
Thất ngôn bảy chữ thâm sâu ý,
Bát cú tám câu nghĩa rộng khai.
Ý thiện vô tư không đụng chạm,
Ngôn từ thoải mái chẳng phiền ai.
Muốn cho Hội mãi luôn bền vững,
Mỗi tháng Tỷ-Huynh gửi ít bài.

Nhất Lĩnh (12-2-2020)