web analytics
THƠ

HAPPY THANKSGIVING

(Thể liên hoàn – Bát vĩ đồng âm)
Ngày Lễ Tạ Ơn quý hóa thay!
Hằng năm tưởng nhớ đến ngày này.
Mưa hòa gió thuận lòng hăng hái,
Thiên hạ thái bình vui ngất ngây!
Đất khách cưu mang yêu mến mãi,
Quê hương núm ruột nhớ thương hoài.
Lời Cha ý Mẹ ngàn câu dạy,
Uống nước nhớ nguồn chẳng nhạt phai.

Uống nước nhớ nguồn chẳng nhạt phai,
Công Cha nghĩa Mẹ đến ơn Thầy.
Suốt đời kính trọng nghe lời dạy,
Muôn thuở ghi lòng chớ chuyển lay.
Xứ lạ tự do đời thoải mái,
Quê người cuộc sống chẳng phiền ai.
Cảm ơn nước Mỹ đầy nhân ái,
Ngày Lễ thiêng liêng trọng đại nầy.

Nhất Lĩnh (25-11-2017)