web analytics
THƠ

Thăm Quê

Róc rách bên xuồng nhịp sóng trưa
Trời mây chen nước, nước chen dừa
Xa xa cánh nhạn lưng trời điểm
Thấp thoáng trâm bầu cuối rặng thưa
Nhớ buổi đò đưa, đưa ước hẹn
Thương ngày bến đợi, đợi lời xưa
Nặng tình non nước, câu Hoài Cổ
Chất ngất trời mây, Lý Sáo đưa .
 
Lộc Tòng