web analytics
30 THÁNG 4,  THƠ

Viết Tặng Những Người Vợ Tù Cải Tạo

Sau tháng Tư oan nghiệt bể dâu
Vợ tù cải tạo thật cơ cầu
Nắng mưa bươn chải đầy gian khó
Sương gió tảo tần lắm dãi dầu
Tằn tiện dăm đồng, leo núi thẳm
Chắt chiu ít gạo, lội rừng sâu
Nuôi chồng “học tập” vai gồng gánh
Thân gái dặm trường vạn khổ sầu.

Thân gái dặm trường vạn khổ sầu
Cô đơn ngậm đắng nuốt thương đau
Bao mồi cám dỗ không lay chuyển
Lắm mối chào mời chẳng đảo chao
Đã dưỡng mẹ già trong khốn khó
Còn chăm con dại giữa lao đao
Muôn vàn nghịch cảnh truân chuyên quá
Họ đáng vinh danh đáng tự hào

Nhất Hùng