web analytics
THƠ

Vịnh Con Trâu

(Viết Mừng Năm Tân Sửu)
Mười hai con giáp có anh Trâu
Cùng bác nông phu trải giãi dầu
Chất phác hiền lành ngôi số một
Tận tâm chăm chỉ vị hàng đầu
Công phò Bộ Lĩnh, truyền kỳ Việt *
Trợ chiến Điền Đan, sử ký Tàu *
So khỏe, thủy chung ai đọ được
Giúp nhân chẳng quản mấy gian lao
 
Nhất Hùng
___________________
*Đinh Bộ Lĩnh người ở Hoa Lư. Lúc nhỏ thường dùng cờ bông lau cưỡi Trâu tập trận. Sau khi Ngô Quyền mất, loạn lạc nổi lên khắp nơi. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 Sứ Quân. Lên làm vua, đóng đô ở Hoa Lư, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.
* Thời Chiến Quốc, Yên đánh chiếm gần hết nước Tề, chỉ còn hai thành, trong đó có thành Tức Mặc. Tức Mặc bị vây hơn ba năm trong tình thế tuyệt vọng. Điền Đan, tướng của thành, xuất kỳ bất ý, dùng Trâu cột đuốc lửa sau đuôi, lùa Trâu đi trước phản công quân Yên. Quân Yên đại bại. Điền Đan khôi phục nước Tề và ra lệnh dân chúng phải thờ Trâu.