web analytics
THƠ,  XUÂN

XUÂN

XUÂN về khắp chốn nhuộm màu hoa
XUÂN trải niềm vui đến mọi nhà
XUÂN ước thanh bình vang tiếng hát
XUÂN mơ hạnh phúc rộn lời ca
XUÂN hòa trần thế tình thân ái
XUÂN quyện nhân gian nghĩa thiết tha
XUÂN ướp hương thơm đi vạn nẻo
XUÂN gieo lộc biếc đẹp chan hòa.

Nhất Lĩnh (Xuân Kỷ Hợi – 2019)