web analytics
  • TRUYỆN NGẮN

    Anh Phải Sống

    TRÊN đê Yên-phụ một buổi chiều mùa hạ. Nước sông Nhị-hà mới bắt đầu lên to, cuồn cuộn chảy, tưởng muốn lôi phăng cái cù lao ở giữa sông đi. Theo giòng nước đỏ lờ đờ, những thân cây, những…