web analytics
  • THƠ

    Hồ Trường

    Trượng phu không hay xé gan bẻ cật phù cương thường. Hà tất tiêu dao bốn bể, xuân lạc tha hương. Trời Nam nghìn dặm thẳm, mây nước một màu sương. Học không thành, công chẳng lập, trai trẻ bao…