web analytics
THƠ

MỐI TÌNH BI TRÁNG NGUYỄN THÁI HỌC – CÔ GIANG

Liệt nữ anh thư Nguyễn Thị Giang
Cùng chàng Thái Học đẹp đôi đàng
Thù nhà đền trả chưa tròn nghĩa
Nợ nước cũng không giúp vẹn toàn
Tự sát theo chồng gương tiết liệt
Quyên sinh cho Đảng chữ trung can
Tinh thần bất khuất vì yêu nước
Thái Học – Cô Giang mãi vẻ vang.
 
Nhất Lĩnh
(17-6-2019)