web analytics
 • DU LỊCH

  PARIS ĐẸP LẮM

  PARIS ĐẸP LẮM – Tản Mạn – Nhất Hùng Chúng tôi đến phi trường Charles De Gaulle Pháp vào một buổi sáng đầu tháng 9, trời se se lạnh, Paris đang vào thu, đã có nhiều lá rụng bên đàng…

 • THƠ,  XUÂN

  CẢNH GIÀ NGÀY TẾT

  Vừa mới tết tây lại tết ta Thời gian vùn vụt cứ trôi qua Xứ người Xuân Hạ khơi sầu nước Đất khách Thu Đông gợi nỗi nhà Con cháu chẳng về mừng ngũ phúc Bạn bè không đến chúc…

 • 30 THÁNG 4,  THƠ

  Viết Tặng Người Tù Cải Tạo

  Mạt thời hảo hản phải đường cùng Như hổ sa cơ hết vẫy vùng Núi thẳm căm hờn thân khổ nhục Rừng sâu uất hận phận lao lung Dù bao nghiệt ngã, càng kiên định Dẫu mấy đắng cay vẫn…

 • THƠ

  Vịnh Con Trâu

  (Viết Mừng Năm Tân Sửu) Mười hai con giáp có anh Trâu Cùng bác nông phu trải giãi dầu Chất phác hiền lành ngôi số một Tận tâm chăm chỉ vị hàng đầu Công phò Bộ Lĩnh, truyền kỳ Việt…