web analytics

TRANG NHÀ

Hân hoan chào mừng:

Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Cọng Hòa tại Hải Ngoại vừa được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 8 tháng 6 năm 2019 tại Clear Water, Florida, Hoa Kỳ qui tụ những người đã có quá trình hoạt động chống Cộng tại Hải Ngoại, có một lập trường dứt khoát chống Cộng, đồng thời cũng đã sáng tác và phổ biến những tác phẩm văn chương, âm nhạc, hội họa v.v… của văn hóa truyền thống VNCH.

Lâu nay, Việt Cộng với những ngân khoản dồi dào “quá tải”, với những tên đón gió trở cờ, với những tên Việt Cộng từ trong nước đến hải ngoại nhứt là Hoa Kỳ để lũng đoạn hàng ngũ văn nghệ sĩ chống Cộng, điển hình như Cù Huy Hà Vũ vừa đến Hoa Kỳ đã phóng ra những bài viết đề cao lập trường tự do dân chủ “chưa đẻ” của Nguyễn Phú Trọng để đến hôm nay, những hành động của Nguyễn Phú Trọng đã như xát muối vào mặt Cù Huy Hà Vũ một cách không xót thương; một Điếu Cày vừa qua tới Hoa Kỳ đã lếu láo tuyên bố hắn ta có sứ mạng “kết nối truyền thông hải ngoại vào truyền thông trong nước” (Phải hiểu ý tên Cộng Sản này là hải ngoại sẽ là cái đuôi của truyền thông VC ở trong nước v.v…). Nhưng với cái nhìn vừa khách quan vừa sáng suốt; lại có nhiều kinh nghiệm của văn nghệ sĩ VNCH tại hải ngoại đã vạch rõ những âm mưu tuy sâu độc nhưng vì không có chính nghĩa của bọn được Việt Cọng “xuất cảng” ra hải ngoại làm nòng cốt cho công cuộc phá hoại công cuộc chống Cộng của người Việt tị nạn Cộng Sản và lũng đoạn văn hóa Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại.

Những nỗ lực chống Cộng kể trên của từng cá nhân văn nghệ sĩ VNCH tại Hải ngoại cần một sự tổng hợp, một sự đoàn kết, cần một “chỗ” để hàng ngũ làm văn hóa chống Cộng tụ họp, vì thế, sự thành lập Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH tại Hải Ngoại ra đời là một hiện tượng cấp bách, cần phải có vậy.

Có nhiều người thắc mắc tại sao phải dùng chữ “Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Cọng Hòa tại hải ngoại”? Giải đáp thắc mắc này rất dài dòng, lâm thời chỉ xin nói vắn gọn: Văn chương nghệ thuật và các bộ môn khác trong Văn Hóa truyền thống Việt Nam rất văn minh, tiến bộ, lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều đó. Từ năm 1945, VC lúc đó với danh xưng là Việt Minh dùng con dân Việt Nam để tạo ra cuộc chiến thu lợi về cho Cọng Sản Đệ Tam Quốc Tế, sau trận Điện Biên Phủ được Tàu Cộng lãnh đạo cả người và vũ khí, nhứt là những viên tướng Tàu Cộng đích thân lãnh đạo đem lại chiến thắng cho phe Cộng, Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cọng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoan thanh nhiệm vụ” (Lịch Sử Đảng Cọng Sản Đông Dương trang 29, Nhà Xuất Bản Giáo Khoa Mác Lênin, Hà Nội 1979). Cuộc chiến xâm lăng Miền Nam của Việt Cọng 1960-1975, đã được Lê Duẫn, Tổng Bí Thư đảng Cọng Sản Việt Nam khẳng định: “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Nga, cho Tàu”. Khẩu hiệu này được VC trân trọng khắc trên cổng đi vào mả của tên VC Lê Duẫn.

Trong bối cảnh 9 năm chiến tranh để hoàn thành nhiệm vụ của Quốc Tế Cộng Sản, VC chẳng những không đóng góp gì cho truyền thống Văn chương, nghệ thuật Việt Nam mà còn có những “tác phẩm” làm ô uế “Nhà Văn Hóa Việt Nam” mà những bài thơ, bài vè của Tố Hữu, của Cù Huy Cận v.v… còn các văn nghệ sĩ chân chính mà nhóm “Nhân Văn Giai Phẩm” của cụ Phan Khôi bị Việt Cọng trù dập một cách dả man tàn bạo chưa từng có. Trái lại, trong chiến tranh 9 năm, văn nghệ sĩ Việt Nam đã có những công trinh bồi đắp văn hóa văn chương truyền thống Việt Nam. Khi hiệp định chia chia đôi đất nước, một số văn nghệ sĩ miền Bắc di cư vào miền Nam, hợp cùng Miền Nam đã tiếp tục phát triển không ngừng văn chương, văn hóa truyền thống của Việt Nam dưới 2 chế độ Đệ Nhứt và Đệ Nhị Cộng Hòa, do đó có danh xưng là văn nghệ sĩ VNCH. Ra tới hải ngoại các văn nghệ sĩ chống Cộng vẫn tiếp tục bồi đắp và phát triển tất cả các bộ môn văn học nghệ thuật, do đó một danh xưng hoàn hảo có tên là “Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam Cộng Hòa tại Hải Ngoại” ra đời. Mong rằng Hội sẽ đón nhận mọi văn nghệ sĩ VNCH hải ngoại chung lưng, góp sức với Hội để lằn ranh Quốc Cộng ngày càng sáng tỏ, góp phần đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do dân Chủ không có Cộng Sản.

Thành thật chúc mừng.

Kiêm Ái,
San Jose, California
June 12, 2019