web analytics
THƠ

CHÁY RỪNG Ở ÚC CHÂU

Hỏa hoạn lan tràn khắp Úc châu,
Người và thú chết quá đau sầu.
Lòng thương sinh vật quỳ van vái,
Dạ xót người dân đứng nguyện cầu.
Khấn Phật cứu đời qua biển lửa,
Vái Trời giúp thế khỏi rừng sâu.
Cửa nhà xe cộ đều thiêu rụi,
Thảm họa tang thương phủ ngập đầu.

Nhất Lĩnh
(7-1-2020)