web analytics
THƠ

ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN TRUNG TRỰC

XUÂN TÌNH (lớp 1 &4)

ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN TRUNG TRỰC

Nhất Lĩnh

Lớp 1:

Hà Tiên…Rạch Giá.

Vang danh một đấng anh hùng.

Lửa hồng Nhật Tảo, Kiếm Bạt Kiên Giang.

Ông Nguyễn Trung Trực vị tướng thiên tài.

Thuở ấu thơ theo nguồn sử liệu.

Ông sanh trưởng ở một xóm chài.

Là trang thanh niên tuấn tú võ nghệ cao cường.

Ông tham gia lực lượng chiến đấu của Trương Định Quản cơ.

Ông chỉ huy nghĩa quân hoạt động.

Vùng Tân-An, Định-Tường, Biên-Hòa.

Tình thế lẩn quẩn khi đánh khi đàm.

Ông giận quá sốt sắng về chiêu mộ anh em.

Quyền sung quản đạo triều đình phong chức.

Vì lập công đốt cháy được tàu.

Espérence là tàu chiến của Pháp quân.

Đã làm cho tiếng tăm ông vang dậy khắp vùng.

Tâm can náo nung tình dân tộc.

Khi thấy bọn xâm lăng giày xéo quê mình.

Thân trai đứng giữa đất trời.

Phải có danh gì với núi sông.

Noi gương những anh hùng trung liệt.

Không hổ danh con Hồng cháu Lạc.

Chí nam nhi trong lòng giục giã.

Phá đồn Tây tiêu diệt địch quân.

Tấn công liên tiếp không ngừng.

Đốt tàu giết giặc lẫy lừng núi sông.

Nhật Tảo oanh thiên địa hỏa hồng.

Kiên Giang kiếm bạt khấp quỷ thần sợ oai.

 

Lớp 4:

Ngày….nay.

Đất nước ta đã được thanh bình.

Nhưng lại vắng bóng Ngài.

Anh hùng tử chứ chí hung nào tử.

Trước khi chết Ngài đã hô vang.

Chừng nào quân Tây nhỗ sạch.

Cỏ nước Nam ta không còn mọc.

Thì mới hết người đứng lên chống Tây.

Hôm nay nhân ngày giỗ trọng đại.

Tưởng nhớ ơn Ông Đại Thần Trung Trực.

Vẽ vang trung cang tiết nghĩa.

Lẫm liệt oai phong danh tiếng lẫy lừng.

Sắc phong Quan Thượng Đẳng Đại Thần.

Quân Pháp khiếp sợ anh hùng nước Nam.

Uy danh nghĩa khí sáng ngời.

Trung hoiếu lưỡng toàn con cháu noi gương.

 

Silver Spring 28-09-2009