web analytics
THƠ

Hội Văn Nghệ Sĩ chúc tân niên

Hội Văn Nghệ Sĩ chúc tân niên
Vạn sự cát tường quý hội viên
Tết đến an khang đời hạnh phúc
Xuân về thịnh vượng sống bình yên
Múa ca hòa điệu thêm bè quý
Xướng họa kết giao được bạn hiền
Mặc khách tao nhân vui hưởng lộc
Cầm kỳ thi họa sướng như tiên.

Nhất Hùng