web analytics
THƠ

HÒN NON BỘ

Núi giả chợt trông dạ ngẩn ngơ,
Nhìn qua bao nét để đề thơ!
Đường kia lên đỉnh núi mời mọc,
Ngõ nọ xuống vườn hoa đợi chờ.
Kia đám chồi xanh quanh hố mộng,
Đây vuông ao biếc giữa trời mơ.
Quay lui, hàng liễu giăng mờ lối,
Bước tới, con tim luống dại khờ…

Nguyên Bông