web analytics
THƠ

Sang thu nhớ người

Bên em anh cất lời ru,
Sắc vàng nhuộm lá mùa thu thuở nào.
Trung thu lồng lộng đèn sao,
Nhìn trăng em nghĩ về đâu, cuối trời?

Năm qua lòng nhớ chưa vơi,
Vọng ngày tháng cũ bước lơi bên thềm.
Xa miền Đông Bắc mơ êm,
Về Georgia nhớ nhung tìm vào thơ.

Trời thu nắng nhạt sương mờ,
Đường thu trăm sắc lá chờ người xưa.
Rừng phong tí tách giọt mưa,
Gợi thêm niềm nhớ thương vừa quắt quay.

Bao giờ người trở về đây,
Tay cầm tay ấm trong ngày đoàn viên.
Trăng thu soi tỏ đầu hiên,
Rượu tương phùng rót ta chuyền tay nhau.

Trăng ngà soi bóng ngàn lau,
Trong cô tịch thấy xôn xao nhớ người…

Uyên Thúy Lâm