web analytics
THƠ

Xin Cứu Độ

Mùa lễ năm nay phố vắng tanh
Đìu hiu giống hệt “chùa Bà Đanh”
Đường không hoa kết mừng năm mới
Nhà chẳng đèn giăng đón giáng sanh
Người sợ đói nghèo đang lởn vởn
Kẻ lo dịch bệnh vẫn hoành hành
Cúi xin Chúa Phật lòng thương xót
Phù hộ chúng sinh được phúc lành

Nhất Hùng
Cảm Tác Cuối Năm