web analytics
THƠ

Mấy Dòng Dư Âm

Tai nghe từng nốt xuân hồng,
Buông lơi phiếm bạc ngược dòng âm thanh.
ĐÔ bình quyện khói mong manh,
Về mang âm hưởng dỗ dành thương yêu.

RÊ thăng lòng nhớ Bạc Liêu,
Lắng trong tiềm thức dặt dìu tiếng xưa.
MI chùng hò hẹn cơn mưa
Bỗng nghe gió cũ gọi mùa xôn xao.

FA majeur vẫy tay chào,
Ngày thơ ấu của thuở nào đã qua.
SOL mineur tiếc thu già
Đông xao xuyến nhớ thiết tha một thời.

LA sầu trên phím chơi vơi,
Vẳng bao khúc nhạc giữa trời mênh mông.
SI ngân gọi nắng xuân hồng
Tìm trên phím bạc Mấy Dòng Dư Âm.

Thoảng nghe tiếng hát âm trầm,
Theo thời gian vọng xa xăm trở về.
Dây tơ gợi nỗi đam mê
Chắt chiu kỷ niệm, vỗ về tương lai.

Tìm đâu dáng Liễu Chương Đài,
Nhạt nhoà hạc đã xa ngoài chân mây!
Trăm năm biển nhớ sông dài,
Nghìn năm phím cũ tiếc hoài âm xưa….

UYÊN THUÝ LÂM & M.HOÀI HƯƠNG