web analytics
  • THƠ

    PHONG ĐIỀN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

    Muốn sang thì bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy (Ca dao ) “ Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng Đến đây trời khiến đem lòng thương em “ (*) Thương sao cái xứ Phong Điền…