web analytics
  • THƠ

    TÁCH TRÀ XUÂN MỚI

    Tuyết mênh mang ! Tuyết mênh mang ! Đầy trời Mưa Tuyết … Lang thang Thơ mình, Nhân gian một chuỗi Ảo Hình ! Làm sao viết hết tâm tình thế nhân … Nắng Chiều, Đan Cánh Phù Vân Thầm…