web analytics
THƠ

Xin Cám Ơn

Viết cảm ơn vài chữ gọi là…
Ơn trời đất nắng ấm chan hòa
Ơn tao nhân nghĩa đầy ưu ái
Ơn mặc khách tình nặng thiết tha
Ơn khúc nhạc hay thầm lẩm nhẩm
Ơn bài thơ tuyệt khẽ ngân nga
Ơn hoa chọn đúng ngày khai nở
Và biết ơn văn hữu bạn ta

Nhất Hùng