web analytics
VỌNG CỔ

ĐOÀN KẾT CỨU QUÊ HƯƠNG – vọng cổ

Nhất Lĩnh

Ngâm lối vô Phụng Hoàng.
Nam: Hỡi người Việt Nam trên toàn thế giới,
Hãy hướng về quê nhà,cùng một lòng yêu nước ,
Để chung sức giữ gìn biển đảo quê hương.
Vì màu da vàng ,vì chủng tộc đâu lưng,
Khi thấy quân xâm lược bạo cường….Mà khiến cho lòng uất hận
PHỤNG HOÀNG 
1-căm…..gan.
Lũ giặc Tàu (-) đem giàn khoan lấn chiếm…
2-Cả biển đông chịu nhiều nguy hiểm (-)
Ngư phủ Việt trong vùng, phải chịu nhọc nhằn khốn khổ lầm than.
Nữ: 3-(-) Trước vận nước khó khăn.
Người Việt khắp năm châu, hãy cùng đứng lên tranh đấu biểu tình.
4-Kêu gọi nhau… chung lòng chung sức.(-)
Quyết bảo vệ sơn hà ,để giữ gìn tổ quốc thiêng liêng.
Nam: 5-Trước cảnh nguy nan…
Quốc phá gia vong, mau chận đứng mộng xâm loàn.
6-Của bọn Bắc kinh bành trướng hung tàn.(-)
Đem những giàn khoan , âm mưu chiếm đoạt.
7-Thủ đoạn lọc lừa,chẳng kể đến nghĩa nhân.
Lộ tánh gian manh của phường tham lam thống trị. 
8-Hà hiếp Ngư dân áp bức đến tận cùng.(-)
Vùng dậy đứng lên hỡi anh em dòng máu Lạc – Hồng.
Nữ: 9- (-) Liệt nữ anh hùng
Sáng ngời …..(-) chói rạng sử xanh.
10-Dũng sĩ bao đời đã vị quốc vong thân.(-)
Giờ ta khởi nghĩa kết đoàn, theo tình thần ái quốc của tiền nhân.
Nam: 11- (-) Gịục giã tiếng dân ta !
Nung chí hờn căm , tỏ rõ khí phách oai hùng.
Nữ:12- Dân tộc Việt Nam đồng bào hải ngoại.(-)
Chung sức chung lòng, đâu ngại gì vũ khí…tối tân.
VỌNG CỔ
Nam: Cha ông ta từng gian khổ hy sinh chẳng tiếc máu xương để đắp bồi sông núi, thì nay con cháu chúng ta phải biết noi gương bảo vệ biên cương trước lũ tham…tàn.(+) 
Câu 1- Đuổi giặc ngoại xâm, lừng lẫy tiếng tăm làm khiếp sợ quân thù.
Nữ: Hãy cùng nhau xuống đường tranh đấu, Trai gái trẻ già thề giữ vẹn giang san.(+)
Người người một lòng quyết chí hy sinh, xiết chặt tay nhau đứng lên “Đáp Lời Sông Núi”.
Nam: Giặc đã tràn vào biển đão hung hăng, 
đang chực chờ xâm lăng bờ cõi. (SL 32 dứt cống)
(bỏ 4 nhịp)
Nói dặm:
Nữ: “Nam quốc sơn hà nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Nam: Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.”
Câu 2-
Nữ: Bài hịch oai linh mang “Hồn thiêng sông núi”, thúc giục lòng dân cùng chung bước quay về.(nghỉ 2 nhịp) 
Mệnh nước lâm nguy khốn đốn trăm bề…
Nam: Bài hịch xưa như lời tuyên ngôn sắt thép, ngàn thuở lưu truyền trang sử liệt oanh…(SL 24)
Diệt cho tan! giặc ngoại thù trong,thì dân chúng mới khỏi cảnh lầm than cơ cực.
Nữ: Tiếng gọi non sông làm tăng thêm sức mạnh, để con cháu Lạc –Hồng viết tiếp bản hùng ca.(SL 32 xang) 
LÝ CÁI MƠN
Nữ:
Này Hoàng Sa-Trường Sa ta đó.
Biển đảo dân ta, bao đời sách xưa còn ghi… 
Trải qua bao thăng trầm nguy biến, cháu con vẹn gìn…
Nam: Ngàn năm qua sử vàng chép ghi, 
Gương đấu tranh dân Việt Nam. 
Luôn sáng ngời…Hiếu Trung giữ vẹn niềm tin… 
VỌNG CỔ
Nữ: Chí Nam nhi trong lòng giục giã, thề không hổ danh là con Hồng cháu Lạc, quyết đứng lên bảo vệ san….hà.(nghỉ 1 nhịp)
Câu 5: Từ Mũi Cà Mau, đến Ải Nam quan…đâu cũng nước non nhà… 
Nam: Ơn đức tổ tiên bao đời dựng nước, chúng ta phải giữ gìn gấm vóc giang sơn.(SL 24) 
Dù trải qua bao cuộc biển dâu, một tấc non sông thề không thể mất.
Nữ:“Hồn Thiêng Tổ Quốc” vẫn còn vang vọng, truyền thuyết ngàn xưa bao khúc nhạc oai hùng…(SL 32 dứt xề) 
Câu 6- (vô liền)
Nam: Hỡi tất cả đồng bào khắp bốn biển năm châu ?
Hỡi những đứa con giàu tình yêu đất Mẹ ? 
Đất nước chúng ta đang nguy kịch, trước nanh vuốt bạo tàn của bọn Hán tặc hung hăng.

Là người con dân Việt ta đâu thể ngồi yên, khi nhìn đất nước lọt vào tay lũ bá quyền gian ác.
Nữ: Người yêu nước sao đành trơ mắt ngó? Hãy bỏ hết những thù hiềm ganh ghét nhỏ nhen.
Hãy cùng nhau, sát cánh chung vai…tìm giải pháp khôn ngoan, tìm con đường cứu nước… 
Nam: Mẹ Việt Nam có thừa những đứa con anh dũng, sẽ tạo chiến công làm rạng rỡ nước non nhà. (SL xề 24) 
Nữ: Xưa nước ta cũng bao lần nghiêng ngữa,
Được cứu nguy nhờ những dòng máu liệt oanh.
Nam: Nay dân Việt khắp Năm Châu, Bốn Biển, 
Quyết chung lòng “Đoàn Kết Cứu Quê Hương”… (SL 32 dứt liu)
(Silver Spring, 29-05-2014)