web analytics
THƠ

LÒNG SON SẮT

BÀI ĐỌC XUÔI

Mơ mộng kiếp đời tựa lược gương,
Tháng ngày nồng ấm khúc nghê thường.
Thơ vần họa xướng hoài tư tưởng,
Nhạc khúc hòa ca mãi vấn vương.
Thờ thẫn đợi mong tìm bến nhớ,
Ngẩn ngơ trông ngóng kiếm bờ thương.
Chờ duyên đượm thắm lòng son sắt,
Tơ kết gieo tình thỏa lửa hương.
___________________

BÀI ĐỌC NGƯỢC

Hương lửa thỏa tình gieo kết tơ,
Sắt son lòng thắm đượm duyên chờ.
Thương bờ kiếm ngóng trông ngơ ngẩn,
Nhớ bến tìm mong đợi thẫn thờ.
Vương vấn mãi ca hòa khúc nhạc,
Tưởng tư hoài xướng họa vần thơ.
Thường nghê khúc ấm nồng ngày tháng,
Gương lược tựa đời kiếp mộng mơ.

___________________

BỎ 2 CHỮ ĐẦU BÀI ĐỌC XUÔI (thành bài ngũ ngôn)

Kiếp đời tựa lược gương,
Nồng ấm khúc nghê thường.
Họa xướng hoài tư tưởng,
Hòa ca mãi vấn vương.
Đợi mong tìm bến nhớ,
Trông ngóng kiếm bờ thương.
Đượm thắm lòng son sắt,
Gieo tình thỏa lửa hương.
___________________

BỎ 2 CHỮ ĐẦU BÀI ĐỌC NGƯỢC (thành bài ngũ ngôn)
Lòng thắm đượm duyên chờ.
Kiếm ngóng trông ngơ ngẩn,
Tìm mong đợi thẫn thờ.
Mãi ca hòa khúc nhạc,
Hoài xướng họa vần thơ.
Khúc ấm nồng ngày tháng,
Tựa đời kiếp mộng mơ.
___________________

BỎ 3 CHỮ CUỐI BÀI ĐỌC XUÔI

Mơ mộng kiếp đời,
Tháng ngày nồng ấm.
Thơ vần họa xướng,
Nhạc khúc hòa ca.
Thờ thẫn đợi mong,
Ngẩn ngơ trông ngóng.
Chờ duyên đượm thắm,
Tơ kết gieo tình.
___________________

BỎ 3 CHỮ CUỐI BÀI ĐỌC NGƯỢC

Hương lửa thỏa tình,
Sắt son lòng thắm.
Thương bờ kiếm ngóng,
Nhớ bến tìm mong.
Vương vấn mãi ca,
Tưởng tư luôn xướng.
Thường nghê khúc ấm,
Gương lược tựa đời.

Nhất Lĩnh (15-04-2020)