web analytics
THƠ

Gởi Người Đồng Nghiệp Trẻ

Anh tên Li
Li Wenliang
Cái tên tiền định của chia lìa bi thảm
Tôi cuối đường một đời áo trắng
Anh đầu non sức sống tràn đầy

Chúng ta không quen nhau
Chưa từng hay biết tuổi tên nhau
Chúng ta cách xa nhau ngàn vạn dặm
Lần đầu cũng là lần cuối
Nhìn thấy mặt anh
Chúng ta vẫn còn xa cách
Bởi một chiếc mặt nạ
Chiếc mặt nạ của ngăn chia
Yên lành và bệnh tật
Sự sống và cái chết!

Nhưng chúng ta vẫn gần nhau
Qua cánh tay dương lên
Đọc lời thề Hippocrate:
Với tất cả lương tâm
Chữa lành bệnh tật trong khả năng có được
Thoa dịu nỗi đau của người thống khổ
An ủi những kẻ khốn cùng

Nhưng người ta đã nhân danh
Cơ quan hữu trách
Biến những lời cảnh giác tai ương
Thành những hành vi phạm pháp
Những tin đồn thất thiệt
Người ta đã che dấu, kiểm duyệt
Tiếng nói của lương tâm!

Rồi tất cả trở nên muộn màng
Khi gian ngoa không còn lấp che sự thật
Và thảm họa ập xuống
Đời anh, gia dình anh, đất nước anh!
Tôi làm gì được cho anh
Ngoài dòng nước mắt chảy ngược vào tim
Và con tim nổ bùng bất lực!?

Li
Li Wenliang
Người đồng nghiệp trẻ chưa hề quen biết
Anh đi rồi
Đồng nghiệp còn lại của anh xác quyết:
“Trên đời không có anh hùng trên trời rơi xuống
Chỉ có những những người bình thường liên tục tiến lên”
Li
Li Wenliang
Tôi xin nói với riêng anh:
“Mừng anh đã làm đẹp lời thề
Sau một lần đưa tay tuyên thệ.”

TRANG CHÂU
Montréal 07/02/2020
______________________________________________
TO A YOUNG COLLEAGUE

Your name is Li*
Your full name is Li Wenliang
A fated name of tragic separation
Me at the end of a white coat’s professional journey
And you still full of vigor at the start of your career

We don’t know each other
Never aware of each other’s identities
Thousands of miles are lying between us
This is the first time and also the last time
That I saw your face
Even that we are still separated by a face mask
A mask separating
Well being from illness
And life from death

However we are close to each other
Through both of us raising raising our arms
To recite the Hippocratic oath :
That in full conscience
And within our capabilities to cure all ailments
To alleviate the suffering of those in anguish
And to offer consolations for those in distress
But there were people who in the name
Of the responsible authorities
Interpreted the warnings of a coming disaster
As spreading fallacious rumors
They tried to suppress and to censor
The voices of conscience!

Then it became too late for everything
When fallacy and lies could not hide the truth
And disaster struck down
On your life,your family,your country
What I could do for you
Besides the flow of tears running back to the heart
And from helpleness my heart to implode ?!

Li Wenliang
The young colleague that I never got to know
You were gone
Your surviving colleagues keep asserting:
“In this world there are no heroes falling down from heaven
There are only ordinary people continually going ahead”

Li Wenliang
I would like personally to convey to you these words :
“Congratulations for embelling the oath
That one time with your raised arm
You had sweared to uphold.”

TRANG CHÂU
Montréal February 07 2020
*Li ( in Vietnamese means separation )
Translated from Vietnamese poem by Dang Vu Vuong M.D.