web analytics
THƠ

Tình Sử Cổ Loa Thành

Lời dẫn:
Triệu Đà hỏi cưới Công Chúa Mỵ Châu cho Trọng Thủy để kết thông gia với An Duơng Vuơng.
Khi chiếm được nỏ thần vào năm 208 truớc Công Nguyen, cha con Trọng Thuỷ cất binh đánh chiếm Âu Lạc.
Trước cuộc thôn tính của Triệu Đà, do chủ quan cậy có nỏ thần, mất cảnh giác khinh địch, An Duơng Vuơng và Mỵ Châu đã để mất giang sơn.
Bài học phải cảnh giác trước mưu sâu kế độc của kẻ thù trong việc giữ nước, là bài học có giá trị ngàn năm cho các thế hệ đời sau.
Có Thơ rằng:
Nghe kể ngày xưa truyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ đề trên đầu.
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu!!!

_______________________

Bài thơ
TÌNH SỬ CỔ LOA THÀNH
UYÊN THUÝ LÂM

Trong cung cấm sao chàng lặng lẽ,
Không cười vui bên thiếp hiền ngoan.
Chung mỹ tửu chiều nay ướp lệ
Chàng không vui, lòng thiếp ngỡ ngàng.
Khúc Nghê-Thường xiêm y rực rỡ,
Rượu Bồ-đào cùng uống chung môi.
Hồi cố quốc chàng xa một thuở
Rồi lại quay về ta sánh đôi.
Chàng đi ngàn dặm ngoài biên ải,
Lòng thiếp theo chàng đến cố cung.
Đâu biết lần đi là mãi mãi
Đời không cho nữa, phút tương phùng!
Ngàn dặm trông theo hút bóng chàng
Trường -đình quạnh vắng chẳng tin sang.
Thẩn thờ gối chiếc canh thâu vắng
Một nửa vầng trăng luống bẽ bàng!
Tin hồng chưa lại đã can qua
Binh biến nghiêng trời đất Cổ-Loa.
Cha vững tin nỏ thần linh nghiệm
Thiếp cũng nào hay chuyện chính tà.
Nỏ tráo móng thiêng, thành đã mất,
Em bên cha trên bước bôn đào.
Nước mất, tim đau lòng quặn thắt
Tìm chàng đâu muôn nẻo binh đao?!
Đâu ngờ chàng mang tâm bội bạc,
Chia tay còn hẹn buổi tao phùng.
Lỡ binh biến phận người trôi dạt
Lông ngỗng đưa đường cho trọn tình chung.
Lông ngỗng trắng rơi dài tuyệt lộ
Nặng tình ai đâu cảnh giác chi cùng.
Sống hết lòng mình như thác đổ
Em yêu chàng vô thủy, vô chung!
Thần phán rằng: “Nàng là giặc dữ”
Cha nhìn lông ngỗng trắng sơn khê
Lòng con vằng vặc như sao tỏ
“Phụ vương ơi! Oan khuất con về…”
Lời hẹn thề xưa chàng đã trễ
Giếng xưa chôn một khối u tình.
Sóng biển đã chan hòa máu lệ
Duyên mình tan tác bởi đao binh!!!
Ngọc trai nàng rực sáng long lanh
Khi rữa vào trong giếng Cổ thành.
Tham đoạt đế quyền rồi cũng tắt
Còn vầng mây đáy giếng mông mênh
Giếng Ngọc xưa chôn vùi hận cũ,
Giả hiếu hòa để chiếm cơ đồ.
Thành Cổ Loa điêu tàn sương phủ,
Lầm một lần, hận đến thiên thu!
Bạc tình chàng quên nghĩa phu thê
Quên cả lời xưa buổi hẹn về.
Đem tấm tình son vùi gió cát
Đất rộng trời cao thẹn ước thề!
Phụ tình chàng quên cả ân sâu
Mưu đồ tham vọng giết đời nhau.
Nàng sống trọn lòng không giới hạn
Tình sử ngàn năm tiếc Mỵ Châu…

UYÊN THÚY LÂM

Khu quần thể di tích lịch sử Cổ Loa rộng lớn
nằm trên các xã Cổ Loa, Dục Tú, và Việt Hùng
thuộc huyện Đong Anh, cách Hà Nội 17 km về phía bắc.

Tranh Trọng Thủy từ biệt Mỵ Châu

Am thờ Công Chúa Mỵ châu-Đông Anh, Hà Nội

Am Bà Chúa

Tượng Thờ Công chúa Mỵ Châu tại Cổ Loa,
Huyện Đông Anh, Hà Nội có ngôi am thờ
Công Chúa Mỵ Châu.  Trong Am có bức tượng đá
hình dang người phụ nữ không đầu, ngồi xếp bằng,
hay tay buông thỏng xuống gôi.
Giếng Ngọc Trọng Thủy-Mỵ Châu.
Mỵ Châu chết hóa làm đá ngọc.  Trọng Thủy
hối tiếc nhảy xuống giếng tự vân.  Bây giờ giếng
Trọng Thủy-Mỵ Châu nằm ở cửa đền
An Dương Vương, xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh.