web analytics
THƠ

Văn Tế Anh Hùng Liệt Sĩ VNQDĐ

Thời Pháp thuộc, chìm trong nô lệ
Dân tộc ta ngậm đắng nuốt cay
Oán than rên siết đêm ngày
Biết bao chí sĩ tù đày cùm gông

Khắp ba miền vùng lên nổi dậy
Bị dìm trong biển máu bi thương
Dù giặc ác vẫn quật cường
Dù cho thít nát xương tan chẳng nề

Từ trụ sở Nam Đồng Thư Xã
Việt Nam Quốc Dân Đảng khai sinh
Tuổi trẻ nhiệt huyết chí tình
Quyết tâm cứu nước trung trinh một lòng

Chung lý tưởng đấu tranh bạo động
Dưới cờ đảng “huyết thệ” cùng nguyền
Dân tộc độc lập tự chuyên
Dân sinh hạnh phúc, dân quyền tự do

Sau ám sát Bazin cường bạo
Như quả bom địa chấn nổ bùng
Pháp hoảng sợ, lẫn nổi khùng
Giết bừa khủng bố truy lùng khắp nơi

Phong trào có nguy cơ tan vỡ
Đảng quyết tổng khởi nghĩa vùng lên
Yên Bái tiếng sung vang rền
Đánh thức dân tộc sau đêm ngủ dài

Rằng Việt Nam quyết không nô lệ
Không cúi đầu khuất phục ngoại bang
Khơi dòng sử Việt vẻ vang
Đấu tranh đã lật sang trang quật cường

Nhưng lực yếu lại còn non trẻ
Tổng khởi nghĩa thất thế thoái trào
Tâm đã quyết chí không nao
Biết bao chí sĩ anh hào sa cơ

Mười ba vị giặc tuyên án tử
Vào Mười Bảy tháng Sáu Ba mươi
Lên máy chém vẫn tươi cười
Nêu cao khí tiết của người nước Nam

Lại hiên ngang hô to dõng dạc
“Nước Việt Nam độc lập muôn năm.”
Chết cho tổ quốc vinh quang
Còn hơn sống nhục cổ quàng nô vong

Vì độc lập tự do hạnh phúc
Dẫu biết tử vẫn chết xả thân
“Không thành công cũng thành nhân”
Lời Nguyễn Thái Học vọng ngân pháp trường

Anh hùng tử, khí hùng nào tử
Sống vĩ đại, vì nước thác sinh
Ngàn năm dân Việt cung nghinh
Thành thần hóa thánh hiển linh đời đời

Thành kính đốt trầm hương tưởng nhớ
Cầu liệt vị, phù hộ độ trì
Khai tâm dẫn đạo hướng đi
Phục hưng tổ quốc cứu nguy sơn hà.

Nhất Hùng