web analytics
THƠ

CẢNH ĐÁNH CỜ

Anh em một xóm đánh cờ chơi.
Qua lại ngựa-xe-pháo-chốt dời.
Phe thắng tao mầy sum họp đợi
Bên thua chủ tớ rã rời lơi.
Thương thì anh chị rỉ tai với.
Ghét chú và cô mắng dở hơi.
La hét hai đàng ơi sắc ới.
Chơi cờ tướng mệt, mệt “trời ơi!”

Lộc Tòng