web analytics
THƠ

CHIẾC BÓNG – NGÀY VỀ

Bài Xướng:

CHIẾC BÓNG

Nắng mai vàng dậy đón chào
Bước chân lữ thứ khua rào lá khô
Đổ nghiêng chiếc bóng lượn lờ
Về đâu trong cỏi mịt mờ sương tan

Bóng ơi! năm tháng lụn tàn
Chân xiêu mong ước vai oằn huyển không
Nương nhau qua chốn bụi hồng
Vui buồn đối ẫm giao lòng vần thơ

Bến hoa nào bạn tách bờ
Để đò nhân quả lửng lơ khắp miền
Kiếp nao chung hội đồng thuyền
Hay là sơ ngộ bén duyên SỞ, TỀ

Cùng đi mốt lại cùng về
Bạn xuôi chốn củ trăng thề đợi tôi
Lời xưa buông thả lâu rồi
Đến nay chợt tỉnh nguyện thôi phiêu bồng

Nắng lên chênh chếch bến sông
Nghiêng niềm tâm sự xuống dòng nước xinh
Trải tình khắp cỏi minh linh
Mai đây vắng bóng bạn mình nhớ chăng ?

TƯỜNG VY
_________________________________

BÀI HỌA ĐÁP :
NGÀY VỀ

Họa vận thơ VH Tường Vy

Cố hương ơi , gửi lời chào
Nắng lên hay lúc mưa rào đồng khô
Ngàn mây theo gió lững lờ
Bay về phương cũ xa mờ hợp tan.

Đông qua ngàn lá úa tàn
Lá rơi vệ cỏ nhẹ nhàng hư không
Vô thanh qua cõi bụi hồng
Lá nào còn luyến chút lòng cành thơ .

Chiều buông xa khuất bến bờ
Ân tình sao cũng bơ vơ trăm miền
Năm xưa chân bước lên thuyền
Vẫy chào cố quốc , lỡ duyên Sở Tề ?

Buổi đi không dám hẹn về
Một trời ân nghĩa nguyện thề trong tôi
Nay thôn làng cũ đây rồi
Cành Nam chim Việt giờ thôi phiêu bồng !

Mơ đò cũ ghé bến sông
Em còn nghiêng nón bên dòng nước xinh
Dù bao năm tháng điêu linh
Ngày về xin nối duyên mình , còn chăng ?.

UYÊN THÚY LÂM
( 02 / 24 / 2012 )