web analytics
THƠ

Khấn Cầu Chúa Phật


Viêm phổi giết người, Corona
Hoành hành phát tán khắp Trung Hoa
Nhiều làng vắng lặng như làng chết
Lắm phố im lìm tựa phố ma
Biện pháp phòng ngừa, chưa rõ rệt
Thuốc men trị liệu, chửa tìm ra
Khấn cầu Chúa Phật thương nhân loại
Giúp chúng sanh tai khỏi nạn qua

Nhất Hùng