web analytics
THƠ

FIRST DAY OF SPRING

Đầu xuân mây xám kín khung trời,
Mưa gió tơi bời phủ khắp nơi.
Cúc nọ thẹn thùng che dáng đẹp,
Đào kia bẽn lẽn dấu hoa tươi.
Bên thềm Lan chẳng khoe màu biếc,
Trước ngõ Trạng Nguyên cũng ngẩn người.
Lặng lẽ xuân về trong giá lạnh,
Chừng nào thấy được ánh hồng tươi?

Nhất Lĩnh( 20-03-2018)