web analytics
THƠ

NHUỐM LỆ ĐỒNG TÂM


Ba ngàn tên giặc với chó to
Nửa đêm xông cướp làng ven đô
Đồng Tâm dân chúng đang say ngủ
Bỗng chốc vang rền tiếng khóc to

Giặc Pháp bạo tàn đến thế không
Chúng ác bởi vì chẳng cùng dòng
Nghìn đời tội ác không xóa nổi
Sử sách còn ghi rõ từng dòng

Trời cao có mắt chẳng phải không
Ba tên đầu xỏ súng bên hông
Chúng leo tường gạch lên mái ngói
Trợt chân té chết có oan không

Tây ruồng đốt phá làng năm ấy
Bọn Hán tràn vô giết hại người
Đồng tâm máu đổ bao bi thiết
Giặc cướp khi nào cũng thế thôi

vũ quang minh
26-1-2020