web analytics
THƠ

DUYÊN LÀNH

(Thuận nghịch, bát thủ-vĩ đồng âm)
BÀI ĐỌC XUÔI
Mong ước cuộc đời mãi đẹp duyên,
Bóng hình hòa quyện suối mơ huyền.
Lòng hoan nhạc khúc say bờ luyến,
Mộng uyển lời thơ đắm bến thuyền.
Trông đợi tháng lành tròn thệ nguyện,
Ngóng chờ ngày tốt vẹn hương nguyền.
Nồng thơm đượm thắm tình xao xuyến ,
Song hỷ lâm môn đắc ý truyền.

BÀI ĐỌC NGƯỢC
Truyền ý đắc môn lâm hỷ song,
Xuyến xao tình thắm đượm thơm nồng.
Nguyền hương vẹn tốt ngày chờ ngóng,
Nguyện thệ tròn lành tháng đợi trông.
Thuyền bến đắm lời thơ uyển mộng,
Luyến bờ say khúc nhạc hoan lòng.
Huyền mơ suối quyện hòa hình bóng,
Duyên đẹp mãi đời cuộc ước mong .

Nhất Lĩnh (21-05-2018)