web analytics
THƠ

TẠ TÌNH

Tạ ơn em tặng khối tình
Có em anh có bóng hình trong tim
Cuộc đời bảy nổi ba chìm
Ơn em anh được dịu êm cả đời
Hết còn tình ái lôi thôi
Chẳng còn trăng cuội chẳng lời đãi bôi
Cùng em một tiếng thề bồi
Thành duyên thành nợ trọn đời bên nhau
Đúng câu chồng trước vợ sau
Trọn lời ước hẹn bạc đầu thủy chung
Ơn em an phận phục tùng
Ba tám năm vẫn sống chung một nhà
Ơn em gá nghĩa cùng ta
Bốn con ngoan giỏi đúng là Trời ban
Ơn em còn biết lo toan
Nếp nhà ngăn nắp cũng toàn tay em
Ơn em vừa dịu vừa hiền
Trong êm ngoài ấm một thiên an bình
Ơn Trời thương đến chúng mình
Cho nên mãi mãi mình mình ta ta.

                                Trương Trọng Kiên
                                                (Oct 14, 2017)