web analytics
THƠ

BỮA CƠM CHIỀU

Cơm chiều thêm món thịt kho
Cám ơn bà xã biết lo cho chồng
Tiền đi chợ chỉ mấy đồng
Biết bao chịu khó ra công nấu xào
Cơm ngon canh nóng ngọt ngào
Nhà êm cửa ấm nhờ vào tay em
Gia đình hạnh phúc dịu êm
Các con khôn lớn đượm thêm tình già
Cơm chiều chỉ có hai ta
Vẫn là nồng ấm vẫn là thiên thai
Tình già vẫn ngát hương nhài
Bữa cơm đạm bạc ăn hoài chẳng no
Công em hết liệu lại lo
Dĩa đồ ăn nhỏ nhưng to khối tình
Bữa cơm dù chỉ hai mình
Lại càng đượm nghĩa chung tình với nhau
Tình yêu là chính phép màu
Hy sinh nhường nhịn chẳng cầu ai ban
Đôi ta tình chặt nghĩa bền
Bữa cơm chiều nhỏ vẫn trên tiệc tùng.

                        Trương Trọng Kiên

                                  (Oct 14, 2017)