web analytics
THƠ

VƯỜN HỒNG

Nhà nàng mở quán cà phê
Tôi trai Biệt Động mới về từ xa
Trải bao chiến trận can qua
Gặp nàng mới biết đâu là tình yêu!
Tình đầu cứ ngỡ một chiều
Trải bao ngày tháng mới xiêu tim nàng
Tỏ tình rồi vẫn hoang mang
Biết nàng có dám yêu chàng chiến binh
Mầu hồng bao phủ quanh mình
Khi nghe nàng hứa trung trinh suốt đời
Ngẩng đầu thầm tạ ơn Trời
Men tình say đắm chơi vơi bềnh bồng
Tỉnh say như lạc cõi không
Ngỡ đâu ôm trọn vườn hồng tình yêu

                            Trương Trọng Kiên
                                         (Oct 11 2017)