web analytics
THƠ

TIẾNG QUỐC SẦU – XƯỚNG HỌA

TIẾNG QUỐC SẦU

Não lòng thay mấy tiếng kêu sầu,
Những lúc hoàng hôn tím bể dâu!
Mắt đỏ chao làn con sóng bạc,
Cành xanh che bóng giống chim nâu.
Cữ đầu, thúc gió tuôn miền ngược,
Hiệp cuối, giục dòng xuôi miệt sâu.
Bìm bịp kêu chiều trong thổn thức,
Người đây kẻ đó nhớ nhau lâu…

Nguyên Bông
_________________________________

CHIỀU QUÊ NHỚ NHÀ

Chiều xuống vàng rơi tiếng quốc sầu.
Đìu hiu thôn vắng mấy nương dâu.
Mênh mông đồng lúa bầy cò trắng,
Thấp thoáng bờ đê tấm áo nâu.
Nhớ bát cơm rau đầy nghĩa nặng,
Thương manh chiếu rách ấm tình sâu.
Bâng khuâng cô khách đăm chiêu mộng,
Màu mắt hoàng hôn tim tím lâu.

Ta