web analytics
  • THƠ

    BÀI TẠ ƠN

    Ta lớn lên như hạt mầm ngô, lúa Thắm đẫm ơn trời, ơn đất sinh sôi. Ơn mẹ cha những tháng ngày gian khổ Ơn ông bà đã đùm bọc chở che. Ngày tuổi nhỏ đôi chân trần lấm đất,…