web analytics
THƠ

Cảnh Đèo Skyline Virginia

Một sáng mùa thu viếng cảnh đèo
Phong vàng đan kín vách cheo leo
Lửng lơ chân núi mờ mây phủ
Réo rắt bên rừng tiếng gió reo
Lấp ló bầy nai nhìn dáo dác
Êm đềm dòng suối chảy trong veo
Cứ ngờ đang lạc vào tiên giới
Dốc thẳm chồn chân vẫn cố trèo

Nhất Hùng