web analytics
THƠ

BUỒN NÀO HƠN

Xưa thầm mơ cô bé gần nhà
Chẳng biết tỏ tình chỉ ngắm xa
Thỉnh thoảng gặp nhau làm mặt lạ
Đôi lần chạm trán cắm đầu qua
Ngây ngô bởi vậy chôn trong dạ
Nhút nhát lẽ nào dám tỏ ra
Rồi đến một ngày tim hóa đá
Khi nghe nàng sắp lên xe hoa

Trương Trọng Kiên

(Feb 21, 2024)