web analytics
THƠ

CHỜ ĐÔNG

Một thuở quyện hòa khúc nhạc thơ
Thuyền hoa cặp bến nối đôi bờ.
Duyên nồng kết tóc tròn mong nhớ,
Tình thắm se duyên thỏa mộng mơ.
Mấy tháng xa nhau ngày ngóng đợi,
Suốt năm chẳng gặp tối trông chờ.
Thời gian ấp ủ hòa hơi thở,
Hò hẹn CHỜ ĐÔNG dệt mối tơ.
 
Nhất Lĩnh
(12-12-2019)